NÅGRA REFERENSOBJEKT

Vi har valt att presentera tre uppdrag vi arbetar och har arbetat med. Varje projekt har sin historia och sina förutsättningar.

Swepac är ett svenskt företag med stort fokus på innovation inom mark- och asfaltpackning och betongbehandling..


Här har vi tagit fram en ny grafiskt profil, kommunikationskoncept och en marknadsföringsstrategi. Vi har sedan producerat en ny hemsida, digitalt material, mässmontrar och trycksaker.

www.swepac.com


I den snabbt växande stadsdelen Hagastaden har Wallin Bostad uppfört fyra vackra höga hus ritade av Wingårdh arkitektkontor.

Wallin Bostad är en av Stockholms mest ambitiösa bostadsutvecklare. Projektet var utmanande då husen är byggda på balkar som bryggar över Norra länken. Projektet var inte nytänkande bara när det gäller arkitektur och byggnadskonstruktion. Även marknadsföring och försäljning bröt ny mark. I rollen som marknadschef ansvarade Staffan Hallberg för både marknadsföring och försäljning av 354 bostäder. Logotypen gjordes av AD Per Thorstenson och är inspirerad av Chicagos 20-tals Art Deco arkitektur.


Riksbyggen utvecklade 2007 sitt koncept för seniorboende Bonum. Vi var med från början och arbetade i 10 år med uppdraget.

Bonum blev en stor succé inom Riksbyggen. Vi medverkade i allt från varumärkesstrategi, framtagning av Brand book och grafiska riktlinjer till allt säljmaterial. Senare producerade vi även en sälj- och marknadsföringsplan för hur alla projekt i hela Riksbyggen skulle marknadsföras.