Från enskilda entreprenadmaskiner till hela bostadsprojekt.

Vi är specialiserade på marknadsföring av bostadsutvecklingsprojekt. Stora som små. Varje uppdrag är unikt och vi anpassar oss efter var ni befinner er i ert utvecklingsarbete. Kanske har ni precis förvärvat en markanvisning eller så har ni byggt men försäljningen står still. Tack vare vår erfarenhet både från reklam- och beställarsidan kan vi ta fram lösningar som gör skillnad. Till vår hjälp har vi ett nätverk av experter. Det kan gälla renderingar av film och bild, hanteringen av en säljstart eller hur man optimerar annonseringen i sociala medier.

ANALYS & SRATEGI

Varje uppdrag inleds med en analys och strategi diskussiion om vad som behöver göras och vad som ska uppnås.

LÄS MER NEDAN

KONCEPT & GRAFISK IDENTITET

När vi definierat uppdraget tar vi fram ett kommunikationskoncept och om det behövs ser vi även över den grafiska identiteten.

LÄS MER NEDAN

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

Vi genomför marknadsföringen i de utvalda mediakanalerna. Vi producerar både digital och traditionell kommunikation.

LÄS MER NEDAN


Analys

Vid bostadsprojekt består analysarbetet av två huvuddelar. Ett macro- och ett mi- croperspektiv. Vad händer i omvärlden och hur ser behovet av bostäder ut på platsen. Storlekar, standard och prissättning är några av de strategiska besluten som analysen ska besvara.

Vid marknadsföring av entreprenadmaskiner och liknande analyserar vi hur vi på bästa sätt kan nå ut till kunden. Vi har stor erfarenhet av allt från mässor och trycksaker till digitalmarknadsföring och synlighet i sociala medier.

Strategi

Ordet strategi kan kännas pretentiöst men är en viktig del av marknadsföringsarbetet. För oss innebär ordet strategi att man bestämmer sig för prissättning, målgruppen, produkter, tillval och säljtakt. Vid eftertanke har de här besluten stor inverkan på hur hela säljprocessen kommer att utvecklas.


Koncept

Utifrån analys och strategi börjar det kreativa arbetet med att konceptualisera. Genom att skapa en kommunikation som kan användas i alla kanaler ser vi till att arbeta konsekvent och långsiktigt.

Grafisk identitet

Vid behov kan vi skapa eller uppgradera en befintlig logotype som används i all marknadsföring. Den grafiska identiteten tar hänsyn till den strategiska positionering och ska återspegla det unika och attraktiva med erbjudandet.


Marknadsföring

Idag är vi nästan helt digitala. Det är effektivt och framför allt bättre mätbart än tidigare vilket gör att vi hela tiden kan ha kontroll på effekten av varje nedlagd krona. Vi föreslår ibland att man kompletterar med traditionell marknadsföring beroende på målgruppens mediabeteende.

Försäljning

Försäljningen är ofta en balansgång mellan utbud och efterfrågan. Att hitta rätt prisbild är avgörande för att kunna optimera lönsamheten speciellt om man vill kunna ge vissa erbjudanden under försäljningsprocessen. Att arbeta aktivt med kampanjer är en viktig del vid försäljning av både enskilda entreprenadmaskiner eller hela bostadsprojekt.